Webinar

Webinar niet-bekostigd onderwijs (de B-scholen)

Woensdag 8 februari 2023 | Online via Microsoft Teams

De onderwijsinspectie houdt een presentatie waarin onderwerpen aan bod komen als:

1.    Welke soorten niet-bekostigd onderwijs zijn er;
2.    Hoe is het toezicht daarop geregeld;
3.    Hoe is de werkwijze van de Inspectie in de procedure van erkenning van deze scholen.

Daarnaast is natuurlijk ook nog tijd om vragen te stellen.