Webinar

Webinar Niet-bekostigd onderwijs en toezicht inspectie

Donderdag 23 september | Online

Op donderdag 23 september 2021 van 14.00 -15.00 uur organiseren wij in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs (Inspectie) een webinar waarin het niet-bekostigd onderwijs (of de B-scholen) centraal staat. De onderwijsinspectie zal dan een presentatie houden waarin onderwerpen aan bod komen als:

  • Welke soorten niet-bekostigd onderwijs zijn er;
  • Hoe is het toezicht daarop geregeld;
  • Hoe is de werkwijze van de Inspectie in de procedure van erkenning van deze scholen

Daarnaast is natuurlijk ook nog tijd om vragen te stellen. De toegang is gratis en het webinar is alleen toegankelijk voor onze leden. Helaas kunnen we nog geen live bijeenkomst organiseren, zodat we nu onze toevlucht nemen tot Zoom. Omdat het een interessant onderwerp is waar veel vragen over bestaan, hopen we dan ook dat je deel gaat nemen. Tot snel!

Dit bericht is gestuurd naar de leerplichtambtenaren, beleidsmedewerkers en RMC-coördinatoren uit de ledenadministratie van Ingrado. Deze workshop is onderdeel van de AV en werkconferentie op 23 september 2021. Heb je geen uitnodiging ontvangen? Mail dan naar info@ingrado.nl