Webinar

Webinar Opgefriste Methodisch Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Meerdere data | Online via Microsoft Teams

In maart 2022 is een aantal aanpassingen opgenomen in de MAS. Het betreft geen grote wijzigingen.

Een aanpassing die mogelijk van invloed is op de werkwijze van de leerplichtambtenaar is de volgende. Met de komst van de Wpg is duidelijk geworden dat voor het opmaken van een Halt-verwijzing een BOA bevoegdheid noodzakelijk is. Ben je benieuwd wat dit betekent voor de praktijk en wat er nog meer is aangepast?  Meld je dan aan voor deze workshop.

Bij deze workshop zijn ook medewerkers HALT, OM en Raad voor de Kinderbescherming welkom.

De opgefriste MAS is vanaf eind maart te vinden op de website van Ingrado

Carolien de Bruin, Ingrado

Docent