Webinar

Webinar Wet politiegegevens (Wpg) en AVG

Meerdere data | Online via Microsoft Teams

Waarom dit webinar?
De Richtlijn (EU) 2016/680 stelt minimumvereisten aan de bescherming van persoonsgegevens bij opsporing en vervolging van strafbare feiten. De richtlijn is geïmplementeerd in de huidige Wet politiegegevens (Wpg) die vanaf maart 2019 ook voor boa’s geldt.

In combinatie met de genoemde AVG leidt de genoemde richtlijn ertoe dat een gemeente te maken krijgt met twee verschillende gegevensregimes. De boa gaat met gescheiden gegevensbestanden werken. Een gegevensbestand voor het uitoefenen van de  toezichttaken valt onder de AVG en een bestand voor de uitoefening van opsporingstaken onder de Wpg. Die tweedeling vraagt zowel aanpassingen aan computersystemen als oplettendheid van degenen die met de systemen werken. Een risico, omdat toezicht en opsporing niet altijd goed van elkaar zijn te onderscheiden. Toezicht kan tenslotte leiden tot voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Wat komt o.a. aan de orde in de webinar?
De webinar zoomt onder meer in op de volgende onderwerpen uit de Wpg: 

  • Toepassingsbereik
  • Algemene uitgangspunten
  • Verwerkingsdoelen
  • De bevoegd functionaris
  • Toegang tot gegevens
  • Het delen van informatie binnen en buiten het Wpg domein
  • Protocolleren
  • Bewaartermijnen
  • Rechten betrokkene

Doelgroep
De webinar is geschikt voor de buitengewoon opsporingsambtenaar en tevens toezichthouder en andere niet boa’s die veel samen werken met de boa. Ook (beleids)medewerkers van de gemeente belast met taken op het gebied van strafrechtelijke handhaving en/of privacywetgeving kunnen aanschuiven.

Annulering
Bij annulering van deelname binnen twee weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Indien je bent verhinderd, kan een vervanger worden toegelaten. De persoonsgegevens van de vervanger moeten voorafgaande aan de webinar of training gemaild worden naar: info@ingrado.nl. Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Erwin van Vuuren

Docent