Webinar

Webinar wetsvoorstel van school naar werk

Donderdag 6 juli 2023 | Online via Microsoft Teams

De ministeries van OCW en SZW werken momenteel aan het wetsvoorstel ‘Van school naar duurzaam werk’. De verwachting is dat dit eind juni gereed is voor internetconsultatie. Dit wetsvoorstel wil de kansengelijkheid vergroten door jongeren met (een risico op) afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden bij de overgang van school naar werk en bij het behouden van werk bij (dreigende) werkloosheid. In het begin van dit jaar zijn regionale bijeenkomsten georganiseerd waarin het gesprek is gevoerd over dit wetsvoorstel.

We nodigen u graag uit voor een webinar waarin we de meest actuele hoofdlijnen van het wetsvoorstel toelichten. Ook zullen we laten weten wat met de opgehaalde input uit de vijf regiobijeenkomsten is gedaan. Tijdens deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om vragen te stellen over het wetsvoorstel. Deze zullen wij zoveel als mogelijk tijdens het webinar beantwoorden.

  • Datum: donderdag 6 juli
  • Tijd: van 15:00 tot uiterlijk 16:30 uur
  • Locatie: Microsoft Teams
  • Aanmelden: op deze pagina
    (Registreren is verplicht in verband met de privacy).

Let op: deze datum is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de bewindslieden op publicatie van het wetsvoorstel voor internetconsultatie. Wij laten uiterlijk een week van tevoren weten of het door kan gaan.

Ministeries van OCW en SZW en Ingrado