Webinar

Webinar 'Wetsvoorstellen'

Woensdag 14 juni 2023 | Online via Microsoft Teams

In dit webinar gaan we in op de wetsvoorstellen die nu ter tafel liggen en die waarschijnlijk dit jaar nog ter stemming in de Tweede Kamer aan komen.

Het wetsvoorstel Verzuim: “Samen de schouders onder passend onderwijs” is afkomstig van minister Wiersma. In zijn wetsvoorstel worden een aantal voorstellen gedaan die van belang zijn voor de leerplichtambtenaren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de behandeling van geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, maar ook aan het verzuimbeleid van de scholen.

Daarnaast heeft het Tweede Kamerlid van Meenen een initiatiefwet “Leerrecht” ingediend. Daarin wordt ook gekeken naar de rol van de Leerplichtambtenaar. Deze wordt een Leerambtenaar en krijgt ook bevoegdheden naar de school.

Beide voorstellen liggen nu bij de Raad van State ter beoordeling.

We gaan tijdens dit webinar kort in op de voorgeschiedenis van beide voorstellen en zullen de belangrijkste punten uit beide voorstellen toelichten. Daarnaast willen we ook weten wat jullie reacties zijn op beide voorstellen.