Training/workshop

Workshop: Routekaart voor RMC

Maandag 19 april | Online

In de periode van september tot december 2020 heeft Ingrado met het veld de routekaart voor RMC ontwikkeld. De routekaart beschrijft een methodische werkwijze voor RMC en sluit aan op de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) die in 2017 is ontwikkeld voor leerplichtige kinderen en jongeren. De routekaart voor RMC heeft betrekking op jongeren van 18 tot 23 jaar en indien mogelijk tot 27 jaar. 

De routekaart is bedoeld als handreiking, een hulpmiddel bij de uitvoering van de taken van de RMC. Het is een methodische beschrijving die je ondersteunt bij het waarborgen van de kwaliteit in de aanpak van schoolverzuim, schooluitval of maatschappe­lijke uitval. Zo dragen we bij aan een resultaatgerichte begeleiding voor alle jongeren in de RMC doelgroep. 

Wil je meer weten over de routekaart? Sluit dan aan bij deze workshop. De volgende zaken komen aan de orde: 

  • Hoe is de routekaart tot stand gekomen; 
  • Wat is het doel van de routekaart; 
  • Hoe kun je de routekaart gebruiken; 
  • Wat mis je in deze routekaart; 
  • Wat heb je nodig om de routekaart te gebruiken? 
  • Hoe wil jij hem gaan gebruiken?  

Aanmelden kan via de uitnodiging van de Algemene Vergadering welke is verstuurd op woensdag 17 maart. Het kan zijn dat deze terecht is gekomen in de spambox. Geen uitnodiging gekregen? Stuur dan een mailtje naar info@ingrado.nl!