Training/workshop

Workshop: Stand van zaken aanpak Jeugdwerkeloosheid, schoolverlaters en VSV-ers

Donderdag 22 april | Online

De arbeidsmarktregio’s krijgen geld voor diverse doelgroepen voor de aanpak  jeugdwerkloosheid. Jongeren uit het Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, mbo’ers met een grote kans op werkloosheid en voortijdig schoolverlaters hebben deze extra steun hard nodig. Samenwerking in de (arbeidsmarkt-)regio is extra belangrijk om deze aanpak tot een succes te maken. Maar is samenwerken wel  vanzelfsprekend? Gemeenten, RMC, onderwijs en SBB kennen elkaar wel, maar hoe kun je  elkaar in de regio versterken? 
Aan het woord is een regio die  ervaring heeft om samen een plan te maken en samen op te trekken. Hoe doen ze dat en welke afspraken maken ze met elkaar? Wat zijn de voordelen  van intensief samenwerken? Het Pro/vso, de gemeente, RMC, het mbo en SBB uit deze arbeidsmarktregio delen hun ervaringen. 


Nieuwsgierig wat ze te vertellen hebben en om welke regio het gaat? Meld je hier aan.


Donderdag 22 april  13.45- 15.15
Live vanuit de Eenhoorn in Amersfoort