Verzuim 18-

Literatuur & onderzoek

Onlangs toegevoegd

Geen items gevonden met de huidige filters

Meest gedownloade bestanden

 • pdf
  Download de handreiking Snel terug naar school is veel beter + download
 • pdf
  Onderzoek naar de groei van het aantal vrijstellingen 5 onder a + download
 • pdf
  Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving + download
 • pdf
  Boekje Schimmelpennincklezing 2016 + download
 • pdf
  Begrippenkader schoolverzuim + download
 • pdf
  Download de handreiking Focus op onderwijstraject + download
 • pdf
  Download de rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en SWV VO + download
 • pdf
  Praatplaat geoorloofd verlof en verzuim - Ingrado, december 2018 + download
 • pdf
  Rapport Leerplicht in het primair onderwijs - april 2018 + download
 • pdf
  Handreiking aanwezigheidsregistratie + download
 • pdf
  Ingrado Checklist Aanwezigheidsregistratie + download
 • pdf
  Download Schoolverzuim en de Leerplichtwet + download
 • pdf
  Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs + download
 • pdf
  Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het Middelbaar Beroepsonderwijs + download
 • pdf
  Onderzoek Ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim in het onderwijs - KBA Nijmegen + download
 • pdf
  Leerplicht bekeken door scholen + download
 • pdf
  Onderzoek Ouders en aanwezigheid op school - Ouders & Onderwijs/Ingrado, april 2021 + download
 • pdf
  Infographic belangrijkste uitkomsten onderzoek + download
 • pdf
  Eindrapportage maatwerkonderwijs bij jongeren met ME/CVS - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Ervaringsverhaal maatwerkonderwijs - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Infographic maatwerkonderwijs ME/CVS - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Afstand overbruggen - eindrapport SEO Economisch Onderzoek - maart 2022 + download
 • pdf
  Uitnodiging INSA conferentie + download
 • pdf
  Verkennend onderzoek Leerplicht over de grens + download
 • pdf
  Ouders & Onderwijs Monitor passend onderwijs Juli 2022 + download
 • pdf
  Grip op geoorloofd verzuim - Samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland + download
 • png
  + download
 • pdf
  Rapport Uitgaven leerplicht door gemeenten - Cebeon, november 2023 + download
 • pdf
  Identiteitsvorming bij hoogbegaafde kinderen - Tijdschrift voor Orthopedagogiek + download
 • pdf
  Rapport thuiszitters - Als iedereen naar school kan behalve jij + download

AAankomende evenementen

+ meer evenementen