Verzuim 18-

Praktijk & instrumenten

Onlangs toegevoegd

Atlas

Geen items gevonden met de huidige filters

Meest gedownloade bestanden

 • pdf
  Download de handreiking Snel terug naar school is veel beter + download
 • docx
  Handreiking implementatie MAS versie april 2020 + download
 • doc
  Bijlage bij handreiking - format uitnodiging themaoverleg MAS versie april 2020 + download
 • pdf
  MAS folder voor scholen - Ingrado, april 2020 + download
 • pdf
  Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) + download
 • pdf
  Oproep 'zoek naar alternatieven voor schoolsluiting' - 14 jan 2021 + download
 • pdf
  Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • pdf
  Stappenplan informatie delen + download
 • doc
  PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • doc
  VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • pdf
  (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • doc
  MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • pdf
  Handreiking gamen - Ingrado, november 2018 + download
 • pdf
  Handreiking aanwezigheidsregistratie - Ingrado, november 2020 + download
 • pdf
  Checklist aanwezigheidsbeleid - Ingrado, november 2020 + download
 • pdf
  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • pdf
  Notitie Schorsen en verwijderen Passend Onderwijs - Ingrado, augustus 2016 + download
 • pdf
  Factsheet schorsingen en verwijderingen - Inspectie van het Onderwijs + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Noord-Holland van 02-04-2014 bodemzaak + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Overijssel van 16-07-2014 over schorsing + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid MBO + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid PO-VO + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid bij verzuimbeleid po-vo + download
 • pdf
  Handreiking Onderwijs, zorgen de leerplichtwet, mei 2021 + download
 • pdf
  De brief Onderwijs op een andere locatie dan school + download
 • pdf
  De Handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet + download
 • pdf
  Handreiking vavo - Ingrado, juni 2020 + download
 • pdf
  Praktijkkaart 'van thuis weer naar school' + download
 • pdf
  Praktijkkaart 'van thuis weer naar school' + download
 • pdf
  Handreiking onderwijszorg + download
 • pdf
  Methodische Aanpak Schoolverzuim - HALT, RvdK, OM, Ingrado - april 2020 + download
 • docx
  MAS model proces-verbaal HALT verwijzing format MAS - april 2020 + download
 • docx
  MAS model proces-verbaal Leerplicht - april 2020 + download
 • docx
  MAS model aanvullend proces-verbaal schoolverzuim - april 2020 + download
 • xlsx
  Signaleringsinstrument schoolverzuim MAS - april 2020 + download
 • pdf
  Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) + download
 • pdf
  Folder voor scholen - Methodische Aanpak Schoolverzuim - april 2020 + download
 • pdf
  Praktijkkaart 'van thuis weer naar school' + download
 • pdf
  Handelingskaders thuisblijvers corona + download
 • pdf
  Infographic met tips en highlights uit het webinar over ME/CVS + download

Vraag en antwoord

AAankomende evenementen

+ meer evenementen