Verzuim 18-

Praktijk & instrumenten

Onlangs toegevoegd

Geen items gevonden met de huidige filters

Meest gedownloade bestanden

 • pdf
  Download de handreiking Snel terug naar school is veel beter + download
 • pdf
  Oproep 'zoek naar alternatieven voor schoolsluiting' - 14 jan 2021 + download
 • pdf
  Handreiking gamen - Ingrado, november 2018 + download
 • pdf
  Notitie Schorsen en verwijderen Passend Onderwijs - Ingrado, augustus 2016 + download
 • pdf
  Factsheet schorsingen en verwijderingen - Inspectie van het Onderwijs + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Noord-Holland van 02-04-2014 bodemzaak + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Overijssel van 16-07-2014 over schorsing + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid MBO + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid PO-VO + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid bij verzuimbeleid po-vo + download
 • pdf
  Handreiking Onderwijs, zorgen de leerplichtwet, mei 2021 + download
 • pdf
  De brief Onderwijs op een andere locatie dan school + download
 • pdf
  De Handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet + download
 • pdf
  Handreiking vavo - Ingrado, juni 2020 + download
 • pdf
  Handreiking onderwijszorg + download
 • pdf
  Praktijkkaart 'van thuis weer naar school' + download
 • pdf
  Handelingskaders thuisblijvers corona + download
 • pdf
  Infographic met tips en highlights uit het webinar over ME/CVS + download
 • pdf
  Eindrapportage maatwerkonderwijs bij jongeren met ME/CVS - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Ervaringsverhaal maatwerkonderwijs - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Infographic maatwerkonderwijs ME/CVS - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • doc
  PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • doc
  VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • pdf
  (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • doc
  MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • xlsx
  Signaleringsinstrument schoolverzuim MAS - april 2020 + download
 • pdf
  MAS folder voor scholen - Ingrado, april 2020 + download
 • png
  Infographic MAS + download
 • docx
  Handreiking implementatie MAS + download
 • doc
  Format uitnodiging regionale bijeenkomst MAS + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden n.a.v. webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Presentatie Servicedocumenten Delen gegevens met arbeid 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Uitnodiging INSA conferentie + download
 • pdf
  Verslag bijeenkomst Samen bouwen aan inclusiever onderwijs 18 mei 2022 + download
 • pdf
  Verslag bijeenkomst Samen bouwen aan inclusiever onderwijs 22 april 2022 + download
 • jpg
  Routekaart naar inclusiever onderwijs + download
 • pdf
  Problematisch verzuim in de grensregio + download
 • pdf
  Factsheet Verwijzen naar Halt voor schoolverzuim + download
 • pptx
  Presentatie Ingrado vrijstellingencafé 5 onder b + download
 • pdf
  Folder LVS Zuid Holland zuid + download
 • pdf
  Stroomschema LVS Zuid Holland zuid + download
 • pdf
  Werkwijze vrijstelling richtingsbezwaar - LVS Zuid Holland zuid + download
 • pdf
  Ambtsinstructie + download
 • pdf
  Advies schooldeelname na vervallen coronaregels + download
 • pdf
  Artikel Ingrado Magazine - De MAS in de praktijk + download
 • pdf
  Artikel Ingrado Magazine - investeren in aanwezigheid + download
 • pdf
  Methodische Aanpak Schoolverzuim - HALT, RvdK, OM, Ingrado - september 2023 + download
 • pdf
  MAS model proces-verbaal HALT - september 2022 + download
 • pdf
  MAS model proces-verbaal - september 2022 + download
 • pdf
  MAS aanvullend proces-verbaal - september 2022 + download
 • pdf
  Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) september 2022 + download
 • xlsx
  Signaleringsinstrument MAS + download
 • docx
  Handreiking implementatie MAS + download
 • doc
  Bijlage bij handreiking - format uitnodiging themaoverleg MAS versie april 2020 + download
 • pdf
  Met school meer toekomst + download
 • png
  + download
 • pdf
  Handreiking voor de ondersteuning van jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) + download
 • pdf
  Productverantwoording Adviesbureau Berenschot - december 2022 + download
 • pdf
  Handleiding bij de formatietool voor het Doorstroompunt + download
 • pdf
  Formatietool het Doorstroompunt + download
 • pdf
  Factsheet Interactie in hybride onderwijs - ICLON Universiteit Leiden en Zuyd Hogeschool, december 2023 + download
 • pdf
  Handreiking Aanwezigheidsregistratie + download
 • pdf
  Checklist Aanwezigheidsbeleid + download
 • pdf
  Formatietool Leerplicht - Ingrado, december 2022 + download
 • pdf
  Handleiding bij formatietool leerplicht - Ingrado, december 2022 + download
 • pdf
  Productverantwoording formatietool leerplicht - Ingrado, december 2022 + download
 • pdf
  Het introductiedossier van Ingrado + download
 • pdf
  Het introductiedossier van Ingrado voor het Doorstroompunt + download
 • pdf
  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download

Vraag en antwoord

AAankomende evenementen

+ meer evenementen