Verzuim 18-

Praktijk & instrumenten

Onlangs toegevoegd

Atlas

Geen items gevonden met de huidige filters

Meest gedownloade bestanden

 • pdf
  Download de handreiking Snel terug naar school is veel beter + download
 • docx
  Handreiking implementatie MAS versie april 2020 + download
 • doc
  Bijlage bij handreiking - format uitnodiging themaoverleg MAS versie april 2020 + download
 • pdf
  MAS folder voor scholen - Ingrado, april 2020 + download
 • pdf
  Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) + download
 • pdf
  Methodische Aanpak Schoolverzuim - HALT, RvdK, OM, Ingrado - april 2020 + download
 • docx
  Proces verbaal HALT verwijzing format MAS - april 2020 + download
 • docx
  MAS model Proces verbaal Leerplicht - april 2020 + download
 • docx
  MAS format Aanvullend proces verbaal schoolverzuim - april 2020 + download
 • xlsx
  Signaleringsinstrument schoolverzuim MAS - april 2020 + download
 • pdf
  Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) + download
 • pdf
  Folder voor scholen - Methodische Aanpak Schoolverzuim - april 2020 + download
 • pdf
  Oproep 'zoek naar alternatieven voor schoolsluiting' - 14 jan 2021 + download
 • pdf
  Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • pdf
  Stappenplan informatie delen + download
 • doc
  PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • doc
  VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • pdf
  (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • doc
  MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • pdf
  Handreiking onderwijszorg + download
 • pdf
  Handreiking gamen - Ingrado, november 2018 + download
 • pdf
  Handreiking vavo - Ingrado, juni 2020 + download
 • pdf
  Notitie Schorsen en verwijderen - Ingrado, augustus 2016 + download
 • pdf
  Factsheet schorsingen en verwijderingen - Inspectie van het Onderwijs + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Noord-Holland van 02-04-2014 bodemzaak + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Overijssel van 16-07-2014 over schorsing + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Overijssel van 20-11-2014 over verwijdering + download
 • pdf
  Handreiking aanwezigheidsregistratie - Ingrado, november 2020 + download
 • pdf
  Checklist aanwezigheidsbeleid - Ingrado, november 2020 + download
 • pdf
  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid MBO + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid PO-VO + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid MBO + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid PO-VO + download
 • pdf
  De brief Onderwijs op een andere locatie dan school + download
 • pdf
  De Handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet + download
 • pdf
  Vrijstelling + download
 • pdf
  Notitie artikel 5 + download

Vraag en antwoord

AAankomende evenementen

Training/workshop

Vind jij het als professional lastig om jongeren in beweging te krijgen? Lukt het niet altijd om een gezamenlijk plan op te stellen en heb je met w...

+ meer info

Dinsdag 2 maart

Training/workshop

Heb je in je werk te maken met leerplicht en RMC, niet als leerplichtambtenaar of als RMC consulent, maar als ondersteunend professional of registr...

+ meer info

Woensdag 17 maart

Training/workshop

Altijd al willen weten hoe de MAS (Methodische Aanpak Schoolverzuim) werkt? Sluit dan nu aan bij de online training verzorgd door Mr. Carolien de B...

+ meer info

Donderdag 8 april

+ meer evenementen