Verzuim 18-

Wet & regelgeving

Onlangs toegevoegd

Geen items gevonden met de huidige filters

Meest gedownloade bestanden

 • pdf
  Kamerbrief Onderwijs op een andere locatie dan de school - november 2015 + download
 • pdf
  Reactie Ingrado op brief Onderwijs op een andere locatie dan de school - december 2015 + download
 • pdf
  Reactie internetconsultatie vrijstelling art. 5 onder a + download
 • pdf
  Reactie Ingrado op wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht - Ingrado, september 2020 + download
 • pdf
  Reactie op de voorgestelde wetswijziging art. 5 onder b Lpw. 1969 - Ingrado, juli 2020 + download
 • docx
  Verslag kennisdelingsbijeenkomst art 5 onder b - Ingrado, januari 2021 + download
 • pdf
  Notitie Schorsen en verwijderen Passend Onderwijs - Ingrado, augustus 2016 + download
 • pdf
  Factsheet schorsingen en verwijderingen - Inspectie van het Onderwijs + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Noord-Holland van 02-04-2014 bodemzaak + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Overijssel van 16-07-2014 over schorsing + download
 • pdf
  Handreiking onderwijszorg + download
 • pdf
  Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs + download
 • pdf
  AVG in een notendop + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden n.a.v. webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Presentatie Servicedocumenten Delen gegevens met arbeid 16 maart 2022 + download
 • jpg
  Routekaart naar inclusiever onderwijs + download
 • pdf
  Gebundelde Q&A's heropening scholen vo/vso + download
 • pdf
  De Wpg domein III onderwijs + download
 • doc
  Protocollering verwerkingen art 13 Wpg + download
 • pdf
  Reactie Ingrado op internetconsultatie Wetsvoorstel terugdringen verzuim + download
 • pdf
  Vrijstellingen + download
 • pdf
  Notitie 5 onder b + download
 • pdf
  Format ambtsinstructie leerplicht/RMC - Ingrado april 2022 + download
 • pdf
  Ingrado's onderwerpen voor het verkiezingsprogramma 2023 + download
 • pdf
  Samenvatting Ingrado's onderwerpen voor het verkiezingsprogramma 2023 + download
 • pdf
  Methodische Aanpak Schoolverzuim - HALT, RvdK, OM, Ingrado - september 2023 + download
 • pdf
  MAS model proces-verbaal HALT - september 2022 + download
 • pdf
  MAS model proces-verbaal - september 2022 + download
 • pdf
  MAS aanvullend proces-verbaal - september 2022 + download
 • pdf
  Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) september 2022 + download
 • xlsx
  Signaleringsinstrument MAS + download
 • docx
  Handreiking implementatie MAS + download
 • doc
  Bijlage bij handreiking - format uitnodiging themaoverleg MAS versie april 2020 + download
 • pdf
  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • pdf
  Position paper thuiszitters en thuisonderwijs - Ingrado, mei 2024 + download

AAankomende evenementen

+ meer evenementen