Verzuim 18-

Wet & regelgeving

Onlangs toegevoegd

Atlas

Geen items gevonden met de huidige filters

Meest gedownloade bestanden

 • pdf
  Methodische Aanpak Schoolverzuim - HALT, RvdK, OM, Ingrado - april 2020 + download
 • docx
  Proces verbaal HALT verwijzing format MAS - april 2020 + download
 • docx
  MAS model Proces verbaal Leerplicht - april 2020 + download
 • docx
  MAS format Aanvullend proces verbaal schoolverzuim - april 2020 + download
 • xlsx
  Signaleringsinstrument schoolverzuim MAS - april 2020 + download
 • pdf
  Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) + download
 • pdf
  Folder voor scholen - Methodische Aanpak Schoolverzuim - april 2020 + download
 • pdf
  Kamerbrief Onderwijs op een andere locatie dan de school - november 2015 + download
 • pdf
  Reactie Ingrado op brief Onderwijs op een andere locatie dan de school - december 2015 + download
 • docx
  Format ambtsinstructie Leerplicht/RMC - juli 2018 + download
 • docx
  Addendum bij ambtsinstructie over vsv en JIKP - april 2019 + download
 • pdf
  Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • pdf
  Stappenplan informatie delen + download
 • pdf
  Handreiking onderwijszorg + download
 • pdf
  Reactie internetconsultatie vrijstelling art. 5 onder a + download
 • pdf
  Reactie Ingrado op wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht - Ingrado, september 2020 + download
 • pdf
  Notitie Schorsen en verwijderen - Ingrado, augustus 2016 + download
 • pdf
  Factsheet schorsingen en verwijderingen - Inspectie van het Onderwijs + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Noord-Holland van 02-04-2014 bodemzaak + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Overijssel van 16-07-2014 over schorsing + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Overijssel van 20-11-2014 over verwijdering + download
 • pdf
  Reactie op de voorgestelde wetswijziging art. 5 onder b Lpw. 1969 - Ingrado, juli 2020 + download
 • docx
  Verslag kennisdelingsbijeenkomst 'Met het oog op zorg' - Ingrado, januari 2021 + download
 • pdf
  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • pdf
  AVG in een notendop + download
 • pdf
  Gebundelde Q&A's heropening scholen vo/vso + download
 • pdf
  Aanvullende servicedocument maatregelen vo/vso + download
 • pdf
  Vrijstelling + download
 • pdf
  Notitie artikel 5 + download

AAankomende evenementen

Training/workshop

Vind jij het als professional lastig om jongeren in beweging te krijgen? Lukt het niet altijd om een gezamenlijk plan op te stellen en heb je met w...

+ meer info

Dinsdag 2 maart

Training/workshop

Heb je in je werk te maken met leerplicht en RMC, niet als leerplichtambtenaar of als RMC consulent, maar als ondersteunend professional of registr...

+ meer info

Woensdag 17 maart

Training/workshop

Altijd al willen weten hoe de MAS (Methodische Aanpak Schoolverzuim) werkt? Sluit dan nu aan bij de online training verzorgd door Mr. Carolien de B...

+ meer info

Donderdag 8 april

+ meer evenementen