Verzuim 18+

Jongeren van 18 tot 23 jaar vallen niet meer onder de leerplichtwet. Toch is het belangrijk dat ook jongeren van 18+ zonder startkwalificatie onderwijs volgen. Schoolverzuim is een voorbode van uitval en vormt een bedreiging voor de ontwikkeling en toekomstkansen van jongeren. Daarom staat ook het verzuim van jongeren van 18 jaar en ouder al jaren hoog op de agenda. Medewerkers van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) spannen zich samen met onderwijs en partners in de regio in om aanwezigheid in de lessen te bevorderen en daarmee verzuim terug te dringen.

In dit onderdeel van de Kennisbank vind je alles over schoolverzuim 18+ en RMC.

Onlangs toegevoegd

Atlas

Geen items gevonden met de huidige filters

Vraag en antwoord

AAankomende evenementen

Training/workshop

Vind jij het als professional lastig om jongeren in beweging te krijgen? Lukt het niet altijd om een gezamenlijk plan op te stellen en heb je met w...

+ meer info

Dinsdag 2 maart

Training/workshop

Heb je in je werk te maken met leerplicht en RMC, niet als leerplichtambtenaar of als RMC consulent, maar als ondersteunend professional of registr...

+ meer info

Woensdag 17 maart

Webinar

In dit online webinar wordt ingegaan op corona in relatie tot de MAS, samenwerking in de keten, deurbezoeken, melden van verzuim en angst voor coro...

+ meer info

Woensdag 24 maart

+ meer evenementen