Instrument

Aangepast drempelbedrag alleen zichtbaar in VSV 2.0

6 februari 2024

We lieten je eerder weten dat het Inlichtingenbureau per 1 januari 2024 het drempelbedrag voor werkende vsv’ers en jikp’ers verhoogt van 300 naar 580 euro per maand. Die verhoging is echter alleen zichtbaar in VSV 2.0, dat sinds oktober 2023 operationeel is.

Bij het Inlichtingenbureau kunnen Doorstroompunt-regio’s zogenaamde suwi-gegevens ophalen over hun voortijdig schoolverlaters. In VSV 2.0 zijn extra suwi-gegevens beschikbaar, namelijk het aantal verloonde uren, de inschrijving van de vsv’er in het doelgroepregister en het Inkomstenverhouding signaal. Een ander voordeel van VSV 2.0 is dat de gegevens actueler zijn dan in het oude VSV-portaal.

Inkomstengegevens

Gemeenten kunnen dagelijks inkomensgegevens ontvangen van jongeren die nog niet geprioriteerd zijn of in prioriteit 1 staan en ontvangen wekelijks een bijgewerkt prioriteitenrapport. Bovendien is het klantvolgsysteem volledig geautomatiseerd waardoor de Doorstroompunt-regio de voortijdig schoolverlaters alleen nog hoeft aan- en af te melden in plaats van steeds opnieuw een overzicht van alle voortijdig schoolverlaters te sturen.

Vernieuwd klantportaal

VSV 2.0 is bereikbaar via het vernieuwde klantportaal van het Inlichtingenbureau. Gemeenten kunnen zelf toegang krijgen via het klantportaal of via een API (Application software interface) die beschikbaar wordt gesteld door de Softwareleverancier van de Doorstroomregio. We hebben begrepen dat deze aansluiting inmiddels is gerealiseerd door Metaobjects (JVS) en dat Eljakim (Carel) en Pronexus (LBA) daar nog mee bezig zijn. Gezien de extra en de actuelere gegevens die in vsv 2.0 beschikbaar zijn, adviseren we jullie om daar op aan te sluiten.

Voor meer informatie daarover verwijzen we je naar het Inlichtingenbureau of je softwareleverancier.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.