Onderzoek

Afstandsonderwijs aan thuiszitters, hoe kan het nog beter?

5 april 2022

Het onderzoeksrapport 'Afstand overbruggen' van SEO Economisch Onderzoek gaat in op de juridische en praktische belemmeringen van afstandsonderwijs aan leerlingen die tijdelijk thuis zitten.

Het onderzoeksrapport maakte onderdeel uit van de stukken bij de verzuimbrief van 28 maart die minister Wiersma naar de Tweede Kamer stuurde.

Initiatieven van afstandsonderwijs voor thuiszitters vinden al goed hun weg binnen de bestaande wet- en regelgeving. De door hen ervaren knelpunten zijn veelal terug te voeren op verschillen in interpretatie van de Leerplichtwet, onduidelijkheden rond de toepassing van de Variawet en bekostigingsvraagstukken.

De praktische handelingsruimte wordt volgens de onderzoekers van SEO en het Kohnstamm Instituut vergroot door goede voorlichting over en meer eenduidigheid in de wet- en regelgeving.

Lees het volledige onderzoeksrapport hieronder.

Downloads

  • pdf
    Afstand overbruggen - eindrapport SEO Economisch Onderzoek - maart 2022 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.