Artikel

Beleid jongeren in een kwetsbare positie

1 november 2020

Beleidsontwikkeling

De hulp aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar heeft beleidsmatig een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Onderaan deze pagina zijn de belangrijkste beleidsstukken van de afgelopen jaren te vinden. 
Hoe kunnen jongeren in een kwetsbare positie optimaal voorbereid worden voor de arbeidsmarkt en samenleving? Deze vraag stelde staatssecretaris Dekker in het najaar van 2013 in de vorm van een adviesvraag aan de Onderwijsraad. Het daarop volgende advies van de Onderwijsraad mondde in december 2014 uit in een brief van minister Bussemaker aan de Tweede Kamer onder de titel Meer kansen voor jongeren in een kwetsbare positie.
De Jongvolwassenentop in Utrecht in 2017 was een keerpunt in de aanpak; er werd besloten dat een integrale aanpak nodig is. Het Rijk, gemeenten, NJI, Ingrado en andere samenwerkingspartners zetten zich sindsdien in om deze aanpak te ontwikkelen. Het doel is dat jongeren goed geholpen worden doordat gemeenten en andere partijen samenwerken op de leefgebieden onderwijs, veiligheid, vrije tijd, werk en inkomen, wonen en zorg.
In april 2019 werd het interdepartementale beleidsonderzoek Jongeren in een kwetsbare positie (IBO) gepubliceerd. Hierin worden verschillende maatregelen benoemd ter realisatie van een integrale aanpak, onder meer het benoemen van een regiefunctie, het delen van gegevens en het inzetten van integrale begeleiding. Het kabinet heeft de uitvoering van een aantal maatregelen doorgeschoven naar een volgend kabinet (zie kamerbrief okt 2019). Op aandringen van diverse partijen wordt er nu toch hard gewerkt om een aantal adviezen uit het IBO op te pakken, zoals is te lezen in de kamerbrief van juli 2020.
 
Relevante links:

> Kamerbrief Voortgang IBO JMAA (juli 2020) inclusief de bijlagen
> Kabinetsreactie IBO Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (oktober 2019) inclusief bijlagen
> Advies Onderwijsraad ‘Meer kansen voor kwetsbare jongeren' (december 2013)

Zie hieronder de relevante downloads.

Downloads

 • pdf
  Reactie Ingrado op de kamerbrief ibo jmaa van oktober 2019 + download
 • pdf
  IBO Jongeren met (risico op) afstand tot de arbeidsmarkt (april 2019) + download
 • pdf
  Reactie van Ingrado op de Aanpak jongeren in een kwetsbare positie (januari 2015) + download
 • pdf
  Kamerbrief ‘Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie, 2014’ + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.