Artikel

Bonaire gaat sturen op aanwezigheid

6 december 2022

De Stichting Scholengemeenschap Bonaire (SGB) gaat extra aandacht besteden aan hun herziene beleid op aanwezigheid.

Wat gaan ze doen? Een positief pedagogisch klimaat zodat leerlingen en studenten het fijn vinden om naar school te komen, aanwezigheid belonen en leerlingen en studenten welkom heten bij de schoolpoort. Dat zijn een aantal voorbeelden van hoe de Stichting Scholengemeenschap Bonaire (SGB) extra aandacht gaat besteden aan aanwezigheid in hun herziene beleid.

Een belangrijk onderdeel hierin is het goed monitoren van aanwezigheid en het achterhalen waarom leerlingen of studenten er (soms) niet zijn.

Bij niet-zorgelijk verzuim gaat men in gesprek met de jongere om te achterhalen wat er gedaan kan worden om meer aanwezig te zijn op school. Daarbij worden ook de ouders betrokken. En daar waar intensieve ondersteuning nodig is, worden leerplicht en andere partners uit het sociaal domein betrokken.

Op de Dag van Leerrecht (28 november) werden leerlingen en studenten onthaalt op school door de directie, teamleiders, docenten en aanwezigheidscoördinatoren. SGB wil zich vooral richten op preventieve manieren om aanwezigheid te vergrotenen daarmee verzuim te voorkomen.

Lees het volledige interview met Klaske Apperloo, voorzitter van het College van Bestuur van SGB >

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.