Artikel

De positie van RMC in het Sociaal Domein

15 december 2020

Met de oplopende jeugdwerkloosheid door de coronacrisis zijn vooral jongeren zonder diploma kwetsbaar. Een stevig beleid en een goede samenwerking is nodig om zowel voortijdig schoolverlaten te voorkomen alsmede een goede doorstroom naar de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Ingrado heeft naar aanleiding van gesprekken met RMC-coördinatoren een publicatie gemaakt over de positie van het RMC in het sociaal domein.

In de publicatie gaan we in op de vraag hoe het RMC het beste kan samenwerken in het Sociaal Domein en haar positie kan innemen om een goede regionale (preventieve) aanpak te realiseren om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Juist nu kan het RMC een sleutelrol vervullen in de regionale aanpak om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Het is aan het RMC, onderwijs en de domeinen zorg en arbeid om elkaar op te zoeken en de handen ineen te slaan zodat deze generatie de kansen krijgt die zij verdient. Ingrado werkt samen met haar leden aan de bewustwording en ontwikkeling van de nieuwe rol voor het RMC, zoals te lezen is in het RMC Manifest. Juist nu, om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, is samenwerking in het sociaal domein van cruciaal belang voor de ontwikkeling van jongeren.

Downloads

  • pdf
    Notitie: De positie van het RMC in het sociaal domein - Ingrado, december 2020 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.