Artikel

Doorstroompunt-regio’s en organisatie 

23 maart 2021

Gemeenten werken voor het uitvoeren van de Doorstroompunt-functie samen in regio’s. Dit is wettelijk vastgelegd.

In Nederland zijn alle gemeenten verdeeld over 40 Doorstroompunt-regio’s. Deze regio’s zijn vastgesteld in de Uitvoeringsregeling Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten.

Per regio coördineert één contactgemeente de melding en registratie van voortijdig schoolverlaters door scholen. Daarnaast organiseert de contactgemeente samenwerking met diverse partijen op het gebied van werk, zorg en onderwijs om een passend traject voor individuele jongeren aan te bieden. Soms krijgt deze samenwerking concreet vorm in een Jongerenloket.

 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen