Artikel

Ervaringen met de huidige regionale vsv-plannen

26 september 2023

Met het oog op de volgende ronde regionale plannen, heeft Ingrado in de zomer gesprekken gevoerd met de coördinatoren van 10 Doorstroompunt-regio’s over hun huidige regionale vsv-plannen. Waar lopen de regio’s tegenaan, wat zouden ze de volgende keer anders willen doen en wat hebben ze daarvoor nodig?

Uit de gesprekken kwam naar voren dat er veel behoefte is aan informatie-uitwisseling met andere regio’s. Zo zijn er regio’s die bijvoorbeeld graag willen weten hoe andere regio’s de governance rondom de regionale plannen vorm hebben gegeven. Daarnaast zouden verschillende regio’s meer handvatten willen krijgen om hun plannen zo te schrijven dat ze goed te monitoren zijn. En hoe kun je de effecten van de uitgevoerde plannen meten en in kaart brengen?

Op de bijeenkomsten die Ingrado in november organiseert voor doostroomcoördinatoren, vsv-beleidsadviseurs en/of vsv-programmamanagers komen we vast tegemoet aan de wens om ervaringen uit te wisselen. Ingrado bekijkt de komende maanden of en op welke manier we aan andere wensen tegemoet kunnen komen.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.