Instrument

Formatietool het Doorstroompunt

20 december 2022

Na de formatietool voor leerplicht is nu ook de formatietool voor het Doorstroompunt beschikbaar. Met de formatietool Doorstroompunt kunnen afdelingen inzichtelijk maken of en waardoor zij een disbalans ervaren tussen de taken die zij uit moeten voeren en de hoeveelheid personeel die zij daarvoor beschikbaar hebben. Met behulp daarvan wordt het makkelijker om intern of met het management of het bestuur het gesprek aan te gaan over de benodigde hoeveelheid formatie.

De formatietool voor het Doorstroompunt  is een puur kwalitatief instrument. Vanwege de grote diversiteit in de manier waarop het werk in doorstroompunt-regio’s wordt vormgegeven en de uiteenlopende invulling die doorstroompunt-regio’s geven aan wettelijke taken wordt in deze formatietool geen gemiddelde formatie-omvang voor doorstroompunt-regio’s gegeven.

Over een aantal jaar zal de formatietool van het Doorstroompunt worden herzien in verband met de voorgenomen wetswijziging om doorstroompunt-taken uit te breiden naar 27 jaar. Als Doorstroompunt-wetgeving dan eenduidiger wordt zal de formatietool het Doorstroompunt mogelijk worden uitgebreid met een gemiddeld aantal fte dat nodig is om de wettelijke Doorstroompunt-taken uit te voeren.  

De formatietool is door organisatieadviesbureau Berenschot in nauwe samenspraak met Ingrado en met behulp van de leden van Ingrado ontwikkeld.

Bij de formatietool horen een handleiding en een verantwoording. Je kunt ze hieronder downloaden.   

We zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen met de formatietool het Doorstroompunt. We stellen het zeer op prijs als je die met ons wil delen. Laat het ons weten via info@ingrado.nl 

Downloads

  • pdf
    Productverantwoording Adviesbureau Berenschot - december 2022 + download
  • pdf
    Handleiding bij de formatietool voor het Doorstroompunt + download
  • pdf
    Formatietool het Doorstroompunt + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen