Instrument

Handreiking ouderbetrokkenheid en verzuim op het mbo

14 december 2020

Uit onderzoek is gebleken dat de rol van ouders belangrijk is als het gaat om een succesvol verloop van de studieloopbaan. Voor het terugdringen van verzuim en het vergroten van aanwezigheid van de studenten op het mbo kunnen ouders van grote waarde zijn.

Ingrado, het expertisecentrum LOB en de MBO Raad hebben een handreiking “ouderbetrokkenheid bij verzuim” gemaakt. Hierbij zoomen we in op de invloed van ouders op de studieloopbaan van studenten in relatie tot verzuim.

Er worden acht waardevolle tips gegeven om ouderbetrokkenheid te vergroten en in te zetten om de aanwezigheid van studenten te bevorderen.

Maak gebruik van de (hieronder te downloaden) handreiking en verspreid de handreiking onder je collega’s en partners!

NB. Ook voor primair en voortgezet onderwijs is een handreiking Ouderbetrokkenheid als download opgenomen.

Downloads

  • pdf
    Handreiking ouderbetrokkenheid MBO + download
  • pdf
    Handreiking ouderbetrokkenheid PO-VO + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.