Instrument

Hoe te handelen wanneer een kind, vanwege een verhoogd risico bij een corona-besmetting, niet naar school kan

17 juni 2021

Ingrado heeft samen met het ministerie van VWS en OCW en partnerorganisaties het document ‘Hoe te handelen wanneer een kind, vanwege een verhoogd risico bij een corona-besmetting, niet naar school kan’ ontwikkeld.

Naast dat het document een handelingskader voor professionals beschrijft geeft het ook een beeld van de ervaringen van kinderen, ouders, schooldirecteuren, jeugdartsen, leerplichtenambtenaren en Veilig Thuis-medewerkers tijdens deze bijzondere periode. Uitgangspunt is hierbij dat vooral in gezamenlijkheid naar een passende oplossing wordt gezocht om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer veilig naar school kunnen. 

Downloads

  • pdf
    Handelingskaders thuisblijvers corona + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen