Instrument

Instrumenten en handreikingen thuiszitters

20 januari 2021

Thuiszitten voorkomen? Deze hulpmiddelen bieden houvast.

Routekaart Passend onderwijs zonder thuiszitters
Deze routekaart biedt gemeenten en samenwerkingsverbanden een gespreks- en analysekader gericht op de thuiszittersproblematiek. Dit model is een hulpmiddel bij het zoeken en vinden van oplossingen. 

Handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet
Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en van passend onderwijs. Wie is er verantwoordelijk en welk wettelijk kader is van toepassing? De handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet geeft helderheid.

Stroomschema zorg op school
Wie er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling.
Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter schriftelijk hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te bieden als het kind extra onderwijsondersteuning nodig heeft.
Soms is er naast onderwijsondersteuning ook extra zorg op school nodig. In onderstaand schema zijn de verschillende vormen beschreven.

Krant Passend onderwijs maken we samen
In deze krant van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Ingrado staat een bonte mix van praktijkvoorbeelden om voor ieder kind een plek te vinden.
 

Downloads

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.