Artikel

Kamerbrief ‘Contouren werkagenda route naar inclusief onderwijs 2035’

21 maart 2023

Op 17 maart hebben minister Wiersma en staatssecretaris van Ooijen een Kamerbrief verstuurd met daarin de visie op inclusief onderwijs en hoe het kabinet daar de komende jaren naar toe zal werken.

In de brief wordt aandacht gegeven aan de contouren van de werkagenda inclusief onderwijs 2035, de acties en de maatregelen, draagvlak in het veld en de vervolgstappen van de werkagenda.

Wettelijke norm of niet?
In de brief wordt verder o.a. gedeeld dat met name ouder- en leerlingorganisaties pleiten voor een wettelijke norm voor inclusief onderwijs terwijl juist de lerarenvertegenwoordiging zoals AOb, CNV en het Lerarencollectief vinden dat deze normen niet passend zijn voordat de randvoorwaarden op orde zijn. Om deze reden zijn zij ook het overleg gestapt.

De minister geeft aan te blijven streven naar inclusief onderwijs en niet vrijblijvend is. Wel geeft hij ruimte aan leraren, schoolbesturen, en samenwerkingsverbanden in het tempo en de aanpak om inclusief onderwijs te realiseren. De minister sluit zijn brief af met een oproep om, waar mogelijk en waar zich kansen voordoen, al stappen te zetten richting inclusief onderwijs.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.