Artikel

Kamerbrief vsv-cijfers 2022-2023: gezamenlijke opgave voor scholen en Doorstroompunten

11 maart 2024

Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verliet is ongeveer gelijk gebleven t.o.v. het jaar ervoor, maar blijft onverminderd hoog. Dat schrijft minister van OCW, Robbert Dijkgraaf, in de vsv-brief van 4 maart.

De minister benadrukt het belang van het Actieplan vsv, de afspraken in de Werkagenda mbo en gerichte samenwerking in de Doorstroompuntregio’s. 

Waarop inzetten?

In het Actieplan vsv worden drie belangrijke oorzaken van vsv genoemd: persoonlijke problemen, ongediplomeerde uitstroom naar werk, en niet passende studiekeuze. Om die aan te pakken en de ambitie van 18.000 voortijdig schoolverlaters in 2026 te realiseren, moeten scholen en Doorstroompunten met name inzetten op:

  • laagdrempelige en toegankelijke hulp op school;
  • het tegengaan van ongediplomeerde uitstroom naar werk;
  • de overgang van het voortgezet speciaal onderwijs naar het mbo.

Goede samenwerking in de regio voorwaarde voor terugdringen vsv

De minister benadrukt het belang van samenwerking tussen scholen en gemeenten. “De inspanningen van scholen en gemeenten moeten gericht zijn op jongeren die de begeleiding het hardst nodig hebben en moeten bewezen bijdragen aan het tegengaan van vsv”, aldus de minister.

Ingrado organiseert nieuwe bijeenkomsten

Hij zegt toe de regio’s te blijven ondersteunen bij hun ‘grote opgave’, zowel financieel als met kennis, data en handreikingen. In dat kader organiseert Ingrado samen met OCW in mei, nieuwe regionale bijeenkomsten voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de regionale programma’s; de doorstroompuntcoördinatoren en arbeidsmarktcoördinatoren. Meer informatie hierover zullen we t.z.t. delen via onze website en nieuwsbrief.

Bekijk de Kamerbrief van minister Dijkgraaf >

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord