Artikel

Landelijke aanpak 16-27 jaar

1 november 2020

Samenwerking 16-27 jaar

Ingrado is partner in de landelijke aanpak 16-27. De aanpak is erop gericht om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. Samenwerkingspartners zijn het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), MBO Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Jeugdzorg Nederland, het Rijk en de gemeenten. 
De integrale samenwerking van de Landelijke Aanpak 16-27 is erop gericht om kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het bereiken van een stabiele basis op de leefdomeinen onderwijs, netwerk & vrije tijd, werk & inkomen, wonen en welzijn op weg naar volwassenheid. Als samenwerkingsverband weten we meer en bereiken we meer. 

Voor meer informatie kun je terecht op de website 16-27.nl
 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.