Instrument

Leidraad samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten

19 oktober 2021

In elk samenwerkingsverband komt een ouder- en jeugdsteunpunt, voor hulp bij passend onderwijs. De leidraad Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten helpt samenwerkingsverbanden bij het opzetten van een steunpunt.

Ouders en jongeren hebben, in hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind informatie nodig die toegankelijk en begrijpelijk is en toepasbaar is op hun speci­fieke situatie. Ze worden desgewenst ondersteund, zodat zij samen met school en samenwerkingsverband tot een zo passend mogelijk onderwijsaanbod komen.

Elke regio is anders en elke context is anders. Het is daarom belangrijk dat ouders en jongeren in hun eigen omgeving gezien, gehoord en geholpen worden. In elk samenwerkingsverband komt daarom een ouder- en jeugdsteunpunt. Ouders en jongeren vinden daar informatie over en steun bij passend onderwijs.

Het ouder- en jeugdsteunpunt helpt het beleid in het samenwerkingsverband door de ervaringen die opgedaan worden. Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt. De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet, maar helpen scholen bij het goed informeren van ouders en jeugdigen.

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is in oktober verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De leidraad geeft aan welke functies een ouder- en jeugdsteunpunt moet vervullen en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Daarnaast geeft de leidraad praktische tips voor de oprichting.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.