Artikel

Mbo-studenten en praktijkopleiders tevreden over stage

25 juli 2023

Uit de BPV Monitor van 2022 blijkt dat het overgrote deel van de studenten en leerbedrijven tevreden is over de invulling van stages en leerbanen.

Studenten geven hun stage gemiddeld een 8,4 en praktijkopleiders beoordelen het met een gemiddelde van 7,6. Dit toont een lichte verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar.

Binnen het mbo volgt elke student een deel van de beroepsopleiding bij één van de circa 250.000 erkende leerbedrijven. Dit praktijkgerichte leren wordt beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd. Jaarlijks meten onderwijsinstellingen en bedrijven in SBB-verband de ervaren kwaliteit van de bpv. De BPV Monitor evalueert de stages en leerbanen door mbo-studenten en praktijkopleiders van leerbedrijven te bevragen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om vanuit verschillende perspectieven, zoals leerbedrijven, scholen, studenten en SBB, te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van stages en leerbanen. Een overzichtelijke infographic van de resultaten is hier te vinden.

Over het algemeen is er een grote tevredenheid onder studenten en praktijkopleiders. De stage wordt op de meeste onderdelen gewaardeerd met een ruime voldoende. Zo gaf 77% van de praktijkopleiders aan tevreden te zijn over de voorbereiding op de bpv. Zowel praktijkopleiders als studenten zijn tevreden over het nakomen van gemaakte afspraken over de bpv door praktijkopleiders, studenten en begeleiders vanuit de opleiding. Bovendien is 94% van de studenten tevreden over de begeleiding vanuit het leerbedrijf tijdens de stage of leerbaan, terwijl 88% van de praktijkopleiders tevreden is over de mogelijkheden voor studenten om hun leerdoelen te behalen tijdens de bpv-periode.

Ook zijn praktijkopleiders positief over de inzet en motivatie van de studenten (82%). Echter, er is nog ruimte voor verbetering met betrekking tot de begeleiding en voorbereiding vanuit school. Slechts 54% van de studenten is tevreden over de begeleiding vanuit school, terwijl 61% tevreden is over de voorbereiding. Van de praktijkopleiders vindt 68% dat de student tijdens de stage of leerbaan goed is begeleid door de school. Om deze begeleiding te verbeteren, zijn er in het Stagepact MBO 2023 - 2027 afspraken gemaakt. Er moeten tijdens de stage minstens drie contactmomenten zijn tussen school, student en leerbedrijf, waarvan één fysiek op locatie van het leerbedrijf. Het persoonlijke contact bevordert de waardering van studenten voor de begeleiding en biedt werkgevers een duidelijk contactpunt op school.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.