Artikel

Mbo-studenten kunnen extra ondersteuningsbehoefte aangeven bij aanmelding

25 juli 2023

Met ingang van 1 augustus 2023 zal het Centraal aanmelden mbo (CAMBO) aan studenten vragen of zij speciale ondersteuning nodig hebben. Deze vraag is een gevolg van de wetswijziging per 1 augustus 2023 die bedoeld is om de rechtsbescherming van mbo-studenten te verbeteren.

De reden achter deze wetswijziging is dat er onduidelijkheid bestond over hoe klachten en bezwaren van studenten aan onderwijsinstellingen moeten worden afgehandeld. Vaak waren studenten niet goed op de hoogte van hun rechten en plichten, wat het voor hen moeilijk maakte om op te komen voor hun rechten. Bovendien zal deze wetswijziging de administratieve lasten voor mbo-instellingen verminderen.

Met de nieuwe aanpassing van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is het nu expliciet vastgelegd dat de school verplicht is om te onderzoeken of een student extra ondersteuning nodig heeft vanwege een handicap of chronische ziekte. Indien dit het geval is, dienen de afspraken over deze extra ondersteuning voorafgaand aan de inschrijving schriftelijk te worden vastgelegd.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.