Artikel

Meer geld voor onderwijs aan (hoog)begaafden

24 januari 2023

Minister Wiersma trekt 23,5 miljoen euro uit voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is de bedoeling dat de subsidie voor onderwijs aan (hoog)begaafden structureel beschikbaar wordt gesteld. Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen valt hiermee binnen het basisaanbod van een school. Scholen bepalen echter zelf welke speciale programma’s zij hebben, bijvoorbeeld een plusklas of extra lesstof.

Ingrado Magazine publiceerde eerder dit artikel over de uitdagingen van onderwijs aan hoogbegaafden. Onder thuiszitters en voortijdig schoolverlaters bevinden zich relatief veel hoogbegaafde kinderen en jongeren.

Meer weten over onderwijs aan (hoog)begaafden? Bekijk deze pagina van de Rijksoverheid.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen