Artikel

Meer weten over de transitie van verzuim naar aanwezigheid?

27 februari 2024

De transitie van verzuim naar aanwezigheid is al geruime tijd een actueel thema. Om die beweging gaande te houden organiseert Ingrado bijeenkomsten om het 'aanwezigheids'- denken te bevorderen op vo, po en mbo scholen maar ook bij gemeenten.

Tijdens de presentaties wordt er ingegaan op het MD-MTSS Raamwerk (Multi Dimensional Multi Tiered System of Support) dat bestaat uit drie interventieniveaus om schoolaanwezigheid te bevorderen. René Halberstadt, projectleider Samenwerking en Ontwikkeling bij Ingrado, is zelf jarenlang werkzaam geweest als leerplichtambtenaar. Vorig jaar is hij gepromoveerd als onderwijssocioloog met zijn proefschrift ‘Opening the black box of school absenteeism.’ In de afgelopen periode zijn er presentaties gehouden gemeente Utrecht en bij het roc Rijn-IJssel in Arnhem. In Utrecht ging hij in gesprek met een groep leerplichtambtenaren en doorstroomcoaches. Bij roc Rijn-IJssel met zo’n 40 zorgcoordinatoren. Na de presentatie gingen de deelnemers in groepjes aan de slag met een werkvorm om een begin te maken met 'aanwezigheidsbeleid' voor hun gemeente of school. 

Regelmatig krijgt Ingrado de vraag of we scholen of regio’s kunnen helpen en begeleiden bij de omschakeling van verzuim naar aanwezigheid. Daar wil Ingrado de komende tijd ook over in overleg met het ministerie van OCW. We werken ernaartoe dat in 2030 het merendeel van het onderwijs en gemeenten de transitie heeft gemaakt.Wil jij met je team/collega’s in de regio ook meer horen over aanwezigheid in relatie tot schoolverzuim en schoolverlaten? Neem dan gerust contact op 

 

 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen