Praktijkvoorbeeld

Noordoost-Brabant Werkt

9 november 2020

Route school naar werk

Noordoost-Brabant Werkt is de arbeidsmarktsamenwerking van werkgevers, overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en andere organisaties in Noordoost-Brabant. Als duidelijk is dat een jongere niet kan doorstromen naar niveau 2, ligt de focus op het vinden van passend werk. Eerst zoekt de jongere zelf naar een geschikte plek. Als het hem of haar niet lukt om aan de slag te komen, helpt Werk en Inkomen in samenwerking met het WerkgeversServicePunt (WSP) bij de match. Ook kan indien nodig jobcoaching of loonwaardebepaling ingezet worden.

https://noordoostbrabantwerkt.nl/aan-de-slag/jongeren/
 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen