Artikel

Omgaan met de coronacrisis: servicedocumenten Rijksoverheid en links

23 september 2021

De coronacrisis vraagt veel van het onderwijs, van leerlingen en van ouders. Ingrado probeert in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW, het NCJ, , de Inspectie van het Onderwijs, Ouders & Onderwijs, DUO, en het OM actuele informatie te delen en een helpende hand te bieden.

Juist nu is het van belang elkaar te vinden en samen te werken bij de bescherming van het recht op onderwijs. De functie van de leerplichtambtenaar is juist nu gericht op gedeelde maatschappelijke zorg, waarbij het contact met de leerling centraal staat. Maak contact met de zorgcoördinator, met de jongere op vo en mbo. Stel de vraag: hoe kunnen we je helpen, zijn alle leerlingen in beeld en in staat onderwijs te volgen?

Hieronder vind je meer informatie van de Rijksoverheid en instrumenten en trainingen die je helpen bij het omgaan met de coronacrisis.

Actuele informatie van de Rijksoverheid/Onderwijsorganisaties

Bekijk het complete overzicht van alle actuele protocollen en checklists voor po en vo.

Kwetsbare kinderen en jeugd

Links naar informatie van o.a. de Kinderombudsman, de Kinderbescherming, NJi en NCJ over kinderen die in de knel komen te zitten.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord