Artikel

Onderwijs op een andere locatie

2 november 2015

Kamerbrief en reactie van Ingrado

Met de voorstellen in deze brief biedt (toenmalig) staatsecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, meer mogelijkheden voor onderwijs op een andere locatie dan de school. Wel staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Deze brief bevat voorstellen om onderwijs op een andere locatie mogelijk te maken in vier situaties:
•    Lichamelijke of psychische redenen
•    Sportieve en culturele talenten
•    Tijdelijk verblijf in het buitenland
•    Thuisonderwijs onder strikte kwaliteitsvoorwaarden

De plannen zijn volgens Ingrado goed geslaagd omdat het niet gaat om een verruiming zonder meer, maar er ook aandacht is voor de kwaliteit van en het toezicht op het onderwijs, juist in die bijzondere situaties.

Download hieronder de kamerbrief en schriftelijke reactie van Ingrado.

Downloads

  • pdf
    Kamerbrief Onderwijs op een andere locatie dan de school - november 2015 + download
  • pdf
    Reactie Ingrado op brief Onderwijs op een andere locatie dan de school - december 2015 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.