Onderzoek

Eindrapport: De overstap van vso naar mbo

6 september 2023

Jaarlijks beginnen ruim 6.000 jongeren met een voortgezet speciaal onderwijs (vso) achtergrond aan een opleiding in het mbo. In vergelijking met studenten uit het regulier voortgezet onderwijs verlaten deze studenten vaker voortijdig de opleiding zonder diploma. Dit blijkt ook uit het onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs (Staat van het Onderwijs 2021).

Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (Groen Links) dienden in 2021 een motie in. Zij verzochten daarin de regering te inventariseren wat er nodig is om een passend aanbod te creëren voor studenten met extra ondersteuningsbehoefte zodat zij wel in staat zijn een mbo-diploma te behalen. 

Ingrado heeft naar aanleiding hiervan Regioplan gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaken van voortijdig schoolverlaten van voormalige vso-leerlingen in het mbo. Vrijdag 8 september kwamen politiek, studenten, onderwijs en gemeenten in Amsterdam bij elkaar en werd het eindrapport ‘De overstap van vso naar mbo, hoe kan de overstap worden versoepeld?’ gepresenteerd.

Na de presentatie volgde een paneldiscussie met Peter Kwint, Lisa Westerveld, drie ervaringsdeskundige studenten en vertegenwoordigers van het mbo, het vso en Corien van Starkenburg (bestuurder Ingrado) die de Doorstroompunten vertegenwoordigde. Zij oordeelde: "Dit rapport laat zien dat er nog genoeg werk aan de winkel is. De stip aan de horizon is om alle studenten met een vso-achtergrond optimaal te begeleiden zodat zij een mbo-diploma kunnen behalen. Op deze manier bouwen we samen aan inclusief onderwijs.”

Downloads

  • pdf
    Eindrapport: De overstap van vso naar mbo, hoe kan de overstap worden versoepeld. + download
  • pdf
    Oplegger eindrapport 'De Overstap van vso naar mbo' + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord