Instrument

Persona's VSV

19 april 2023

Ingrado heeft samen met enkele Doorstroompunten-teams 8 persona's voortijdig schoolverlaten ontwikkeld. Een persona is een jongere in beeld en met een levensverhaal, samengesteld door Doorstroomcoaches en jongeren zelf.

Het is belangrijk dat gemeenten en organisaties begrijpen wat jongeren bezighoudt, hun leefwereld. Zodat ze hen beter kunnen ondersteunen. En het is ook een kans om de diversiteit van de groep jongeren van voortijdig schoolverlaters realistisch naar voren te brengen. Doorstroompunten kunnen deze persona's gebruiken om uitvoerings- en beleidspraktijk beter op de doelgroep af te stemmen, waardoor de jongeren een meer op maat gemaakt traject aangeboden krijgen. Ook zetten de persona’s voortijdig schoolverlaters de aanpak voortijdig schoolverlaten in de aandacht waardoor een Doorstroompunt haar rol in het sociaal domein duidelijk kan maken.

De deelnemende Doorstroompunten en organisaties waren: Doorstroompunt Friesland Oost (De Friese Wouden), Doorstroompunt Noord-Kennemerland, Doorstroompunt Gewest Zuid Limburg (Parkstad), Doorstroompunt Rivierenland, Doorstroompunt IJssel-Vecht, Doorstroompunt Zuidoost Brabant, Sleutelen met Jongeren (Den Haag) en Stichting Mara (Den Haag). Movisie is met deze Doorstroompunt-regio’s en organisaties aan de slag gegaan om de persona’s vsv te ontwikkelden in opdracht van Ingrado.

Op het werkcongres van Ingrado op 20 april jl. heeft Doorstroompunt IJssel-Vecht een presentatie gegeven over hoe zij in de praktijk werken met persona Deniz. Het bewust zijn dat elke jongere een verhaal heeft en het herkennen wat een jongere nodig heeft, is de basis van het werk van Doorstroomcoaches. Laat de persona’s VSV je helpen om het contact met en de begeleiding van voortijdig schoolverlaters nog beter aan te sluiten op de behoeften van deze jongeren.

Maak kennis met de verschillende persona's in het filmpje hieronder (geluid aan).  

De persona's VSV zijn mede mogelijk gemaakt door Movisie, in opdracht van Ingrado en het ministerie van OCW.

Downloads

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord