Artikel

Reflectie op de conceptwet ‘van school naar werk’

21 maart 2023

Tussen 17 januari en 2 februari 2023 hebben vijf werksessies rondom het wetsvoorstel van school naar werk plaatsgevonden. Dit wetsvoorstel zal voor de zomer van 2023 voor internetconsultatie beschikbaar komen.

Tijdens deze bijeenkomsten is aan mbo-instellingen, gemeenten (afdeling werk & inkomen), RMC-functie en praktijk- en speciaal onderwijs gevraagd om feedback te geven op de voornemens in het wetsvoorstel.

Elke bijeenkomst startte met een plenaire introductie en toelichting op het wetsvoorstel door de ministeries van SZW en OCW. OCW en SZW werken aan een wetsvoorstel om gelijke kansen op werk te realiseren voor jongeren met een (risico op) structurele afstand tot de arbeidsmarkt. De insteek van het wetsvoorstel is om de voorstellen uit het IBO Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en de maatregelen uit de Aanpak Jeugdwerkloosheid om te zetten in een structurele aanpak met bijbehorende financiering.

Vervolgens zijn de deelnemers in groepen van ongeveer 15 personen uiteengegaan om in twee discussierondes de voorgenomen maatregelen te bespreken. Bureau Emma heeft de input die tijdens de 16 rondetafelgesprekken is opgehaald, verwerkt tot een verslag dat hieronder te lezen is.

Downloads

  • pdf
    Verslag reflectiebijeenkomsten Van school naar werk - OCW/SZW, maart 2023 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.