Instrument

Resultaatgerichte begeleiding met de Routekaart RMC

8 maart 2021

Met trots presenteren we je de routekaart voor de RMC. Deze routekaart beschrijft een methodische werkwijze voor de RMC en sluit aan op de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). De routekaart is bedoeld als handreiking, een hulpmiddel bij de uitvoering van de taken van de RMC.

Het ontwikkelen van een routekaart voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) is een wens die al langer bestond en die we nu hebben gerealiseerd. Met vereende krachten is de routekaart eind 2020 afgerond. Nu ook mooi vormgegeven inclusief een overzichtelijke samenvatting van de routekaart.


Deze routekaart beschrijft een methodische werkwijze voor de RMC en sluit aan op de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) die in 2017 is ontwikkeld voor leerplichtige kinderen en jongeren. De routekaart voor de RMC heeft betrekking op jongeren van 18 tot 23 jaar en indien mogelijk tot 27 jaar. De routekaart is bedoeld als handreiking, een hulpmiddel bij de uitvoering van de taken van de RMC.


Voor de ene organisatie is de beschrijving vernieuwender dan voor de andere organisatie. Als het goed is roept de routekaart een beeld van herkenning op, hij beschrijft immers de huidige werkwijze. Het is een methodische beschrijving die je ondersteunt bij het waarborgen van de kwaliteit in de aanpak van schoolverzuim, schooluitval of maatschappelijke uitval. Zo dragen we bij aan een resultaatgerichte begeleiding voor alle jongeren in de RMC doelgroep.


Een methodische werkwijze heeft verschillende voordelen:
 

  • Het geeft handvatten om in gesprek te gaan met alle betrokken partners over wie, op welk moment, welke taak vervult;
  • Het leidt het tot een gezamenlijke visie van RMC-medewerkers en ketenpartners op verzuim en uitval;
  • Het leidt tot uniformiteit in manier van werken en tot naamsbekendheid voor de RMC.


We vragen de RMC-coördinatoren om met behulp van de routekaart in gesprek te gaan met alle RMC-consulenten en relevante partners. Om het werk van de RMC optimaal uit te kunnen voeren is integrale samenwerking met de partners immers een vereiste.


De routekaart is een dynamisch instrument, een instrument dat we net als de MAS blijven actualiseren. Dat doen we graag met jullie, op basis van jullie ervaring. We wensen je veel inspiratie met deze routekaart, blijf trots op je vak!

Downloads

  • pdf
    Naar een routekaart methodisch handelen voor RMC - Ingrado + download
  • pdf
    Samenvatting routekaart RMC - Ingrado + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.