Onderzoek

Resultaten enquête vrijstellingen 5 onder b leerplicht

24 april 2023

Als ouders van mening zijn dat de richting van alle scholen in hun omgeving niet past bij hun eigen levensbeschouwing of geloofsovertuiging, kunnen zij op grond van de leerplichtwet een beroep indienen op basis waarvan een vrijstelling van de leerplicht voor hun kinderen ontstaat. Dat betreft een zogenaamde vrijstelling 5 onder b.

Het aantal kinderen met een vrijstelling van de leerplicht op basis van geloof of denkrichting van hun ouders is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In het schooljaar 2013-2014 werden 575 kinderen op grond van artikel 5 onder b van de leerplichtwet vrijgesteld van de leerplichtwet. In 2020-2021 waren dat 1771 kinderen. Ingrado, vereniging en kenniscentrum voor leerplicht en Doorstroompunt (RMC), heeft een enquête onder haar leden uitgezet om meer achtergrond te krijgen bij die toename.  

De enquête geeft een beeld van:  

  • De ontwikkeling van het aantal vrijstellingen en de geloofs- of levensovertuigingen op basis waarvan ouders een beroep deden op een vrijstelling van de leerplicht; 

  • Het contact van leerplichtorganisaties met ouders die een beroep doen op vrijstelling 5 onder b doen;  

  • Opvattingen ten aanzien van vrijstellingen 5 onder b.  

De enquête is tussen 8 en 31 maart 2023 ingevuld door medewerkers van 75 leerplichtorganisaties die gezamenlijk 131 gemeenten vertegenwoordigen. Dat is ruim een derde van het totaal aantal gemeenten in Nederland. De responderende organisaties vormen een goede afspiegeling van alle gemeenten in Nederland voor wat betreft geografische spreiding en gemeentegrootte.  

Downloads

  • pdf
    Resultaten enquête vrijstellingen 5 onder b leerplicht + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord