Artikel

RMC tot 27 jaar: activiteiten en visie Ingrado

14 december 2021

Wordt de rol van RMC uitgebreid tot 27 jaar? Lees wat Ingrado en haar leden hiervan vinden en hoe Ingrado zich hiervoor inzet. Een overzicht van wat Ingrado dit jaar heeft gedaan en de publicatie van de visie van Ingrado op RMC tot 27 jaar.

OCW bereidt nieuwe wetgeving voor om de rol van RMC uit te breiden naar 27 jaar. Er is namelijk een groep jongeren, van 23 tot 27 jaar, die geen opleiding en werk hebben en die niet in beeld zijn bij partijen in het sociaal domein. Ingrado heeft zich dit jaar ingezet om deze doelgroep beter te leren kennen, om RMC-regio’s te spreken die al met deze doelgroep werken en om een advies aan OCW te geven omtrent de uitbreiding van de rol van het RMC tot 27 jaar.

Dit heeft geresulteerd in de Visie van Ingrado op RMC tot 27 jaar (download onderaan de pagina). Wij blijven graag in gesprek met de RMC-regio’s over deze visie, over de werkzaamheden in de praktijk en de voorwaarden waaraan nieuwe wetgeving zou moeten voldoen.

Dit deed Ingrado
Ingrado heeft begin 2021 in kaart gebracht hoeveel en welke RMC-regio’s al actief zijn met de doelgroep tot 27 jaar. Het blijkt dat 18 regio’s al (deels) activiteiten uitvoeren op de doelgroep jongeren 23-27 jaar.

Er heeft een webinar plaatsgevonden in maart met twee RMC-regio's die tot 23 jaar werken en twee die tot 27 jaar werken. Hierin hebben we gesproken over de gemaakte keuzes en de hiermee behaalde resultaten. Een verslag van dit gesprek is te lezen in het Ingrado magazine van april 2021.

In april/mei heeft Ingrado vier online sessies georganiseerd met RMC-regio’s die al taken tot 27 jaar uitvoeren. Hier is een breed palet aan ervaringen opgehaald. Deze informatie is gebundeld en aangeboden aan OCW om mee te nemen in de voorbereiding van de wetgeving. Deze RMC-sessies zijn ook nog uitgewerkt tot een artikel in Ingrado magazine in september 2021.

Als de rol van RMC wordt uitgebreid naar 27 jaar, dan betekent dit ook wat voor de gegevens die RMC ontvangt. Tijdens de jaarlijkse datadag van Ingrado werd hier al op ingezoomd. Niet alleen willen RMC-regio’s gegevens ontvangen tot 27 jaar, maar ook gelijk de mogelijkheid benutten om een kwaliteitsslag te maken op de gegevens die zij reeds ontvangen. In dit kader organiseerde Ingrado op verzoek van OCW in oktober een sessie over gegevens voor dagbesteding voor RMC.

Onderzoek
Ingrado is van mening dat alle jongeren ondersteuning moeten kunnen krijgen als zij vastlopen, of zij nu wel of geen startkwalificatie hebben. Om dit wetenschappelijk te onderbouwen, laat Ingrado momenteel een onderzoek uitvoeren naar jongeren met een startkwalificatie die zijn vastgelopen op gebied van school en/of werk.

Visie
Word de rol van RMC uitgebreid naar 27 jaar? Dat is aan het nieuwe kabinet om een keuze in te maken. Ingrado werkt samen met OCW om in ieder geval wetgeving aan te passen zodat regio’s die al tot 27 jaar werken dit beter kunnen doen (denk aan beschikbare gegevens, wettelijke bevoegdheden).

Ingrado verwacht een internetconsultatie van de nieuwe wetgeving voor RMC in 2022. Ingrado houdt haar leden op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Mocht je in gesprek willen met Ingrado over RMC tot 27 jaar, neem dan contact op met Liesbeth de Boer, L.deboer@ingrado.nl, projectleider Preventie en Aanpak VSV.

Downloads

  • pdf
    Visie RMC tot 27 jaar - Ingrado, december 2021 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.