Instrument

Samenwerken voor kansrijke toekomst mbo-studenten

7 februari 2023

Soms hebben mbo-studenten extra ondersteuning nodig. Dat vraagt slimme en duurzame samenwerking tussen mbo, gemeenten en partners in het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein. Hoe organiseer je die samenwerking? En wat zijn daarin knelpunten? De publicatie ‘Mbo-student centraal’ biedt partijen inspiratie en richting.

In het kader van de ‘Verbeteragenda passend onderwijs mbo’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben diverse organisaties samen het inspiratiedocument opgesteld.

Het document biedt een overzicht van vraagstukken waar studenten mee te maken kunnen hebben en inzicht in welke professionals vanuit school en het sociaal domein hierbij betrokken zijn. Ook zet het een aantal knelpunten in de bestuurlijke samenwerking op een rij en geven studenten aan wat zij belangrijk vinden.

Twee uitgebreide praktijkvoorbeelden beschrijven hoe regio’s met een succesvolle samenwerking omgaan met deze knelpunten. Tot slot biedt het document een aantal handvatten voor het voeren van het gesprek in de regio over duurzame samenwerking in het belang van de mbo-student.

Meer weten?
Download de publicatie: Mbo-student centraal

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.