Instrument

Schorsen en verwijderen

1 januari 2013

Handvatten om ouders en scholen te informeren over wettelijke regels

Schorsen en verwijderen
Met de invoering van passend onderwijs zijn voor het primair en het speciaal onderwijs de regels rondom schorsing en verwijdering veranderd. Die zijn te vinden in de notitie Schorsen en verwijderen van Ingrado. Zie de download hieronder.

De notitie geeft eenduidige informatie en biedt leerplichtambtenaren uniforme handvatten om ouders en scholen te voorzien van de juiste informatie.

In de Factsheet Schorsingen en Verwijderingen van de Inspectie van het Onderwijs zijn feiten en cijfers te vinden van de schooljaren 2009/2010 tot en met 2013/2014. Naast de factsheet vind je hieronder ook een eerder overzicht met gegevens van 2007-2012 en een aantal uitspraken van de rechter over dit onderwerp.

Downloads

 • pdf
  Notitie Schorsen en verwijderen Passend Onderwijs - Ingrado, augustus 2016 + download
 • pdf
  Factsheet schorsingen en verwijderingen - Inspectie van het Onderwijs + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Noord-Holland van 02-04-2014 bodemzaak + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Overijssel van 16-07-2014 over schorsing + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord