Artikel

Stagepact beoogt positie mbo-studenten te versterken

21 februari 2023

Het tegengaan van stagediscriminatie, een passende stagevergoeding, voldoende stageplekken en betere begeleiding van stagiairs. Dit alles staat in het Stagepact mbo met zo’n 55 maatregelen en afspraken dat door een brede groep van jongerenorganisaties, mbo-scholen, bonden, docenten, werkgevers en overheden is ondertekend. Het Stagepact mbo is gelijktijdig met de bredere Werkagenda mbo ondertekend en loopt tot 2027.

Tegengaan van stagediscriminatie
In het Stagepact mbo staat verder dat de overheid, scholen en leerbedrijven samen verantwoordelijk zijn voor het uitbannen van stagediscriminatie. Er wordt een proef gedaan waaraan een deel van de mbo-scholen en een kopgroep van bedrijven meedoet: de scholen plaatsen studenten als stagiair op basis van hun leerwens. De bedrijven moeten die stagiair vervolgens accepteren en mogen daarbij niet kijken naar persoonlijke kenmerken. De zogenoemde 'klikgesprekken' tussen stagiair en bedrijf, waarin gekeken wordt of er een match is, verdwijnen. Voor studenten met extra ondersteuningsbehoefte kan dit vervelend zijn. Juist zij zijn afhankelijk van een goede voorbereiding, maatwerk en een goede match.

In het Stagepact wordt al aangegeven dat het belangrijk is om de bedrijven goed te kennen en dat dit vaak niet het geval is. Juist voor de studenten met extra ondersteuningsbehoefte die maatwerk extra hard nodig hebben, is het goed om hier attent op te zijn. Het Stagepact richt zich op discriminatie op diverse gronden, waaronder handicap of chronische ziekte. Het pact blijft op de vlakte wat betreft de manier waarop stagediscriminatie op deze grond zich kan manifesteren. Om discriminatie op grond van handicap effectief tegen te kunnen gaan, is het van belang om aandacht te besteden aan de verschillende manieren waarop uitsluiting van studenten eruit kan zien.

Passende stagevergoeding
Alle mbo-studenten krijgen vanaf nu een onkostenvergoeding voor de kosten die zij moeten maken om stage te kunnen lopen bij een bedrijf. Daarbovenop maken bedrijven afspraken over een passende stagevergoeding voor studenten. Studenten die werk en opleiding combineren, krijgen naast een onkostenvergoeding een arbeidscontract en een wettelijk vastgesteld loon.

Betere begeleiding en voldoende stages
Begeleiding van studenten tijdens de stage is essentieel. Daarom is afgesproken dat er per stage drie contactmomenten zijn tussen de student, opleiding en leerbedrijf, waarvan ten minste één op de stageplek. Ook verbeteren opleidingen hun stagebeleid, om studenten zich goed voorbereid, geïnformeerd, gezien en gesteund te laten voelen. Het BPV-handboek
geeft hier handvatten voor met name die mbo-studenten die net iets meer nodig hebben. Voor studenten met extra ondersteuningsbehoefte zijn de gestelde contactmomenten in het Stagepact vaak niet voldoende. Natuurlijk is dit afhankelijk van de duur van de stage maar juist bij de start van een stage is begeleiding en overdracht essentieel. Dit kost nu eenmaal meer tijd.  

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.