Onderzoek

Thuiszitters, COVID-19 en de Leerplichttelling artikel 25

23 februari 2021

In 2020 eindigde het Thuiszitterspact. In dat pact is de ambitie uitgesproken dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zou zitten zonder aanbod van onderwijs en/ of zorg. Die ambitie is niet gehaald.

Het Thuiszitterspact werd in 2016 gesloten door de ministeries van OCW en VWS met de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De cijfers uit de Leerplichttelling die gemeenten in oktober 2020 opleveren over het schooljaar 2019-2020 bieden de meest actuele informatie over thuiszitters.

Ongewoon
Het schooljaar 2019-2020 was een bijzonder jaar. Om helder te krijgen wat de impact is geweest van de lockdown op de ontwikkeling van het aantal thuiszitters in 2019-2020 en het werk van leerplichtambtenaren heeft het ministerie van OCW Ingrado, de branche- vereniging voor leerplicht en RMC, gevraagd dat te onderzoeken. In de periode van 31 augustus tot 20 oktober is daarover via een korte digitale vragenlijst en aanvullende telefonische interviews informatie verzameld bij leerplichtorganisaties.

Hieronder vind je het resultaat van dit onderzoek.

Downloads

  • pdf
    Eindrapport leerplichttelling 2019-2020 - Ingrado december 2020 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.