Instrument

Veel gestelde vragen rondom Wet politiegegevens gebundeld in één document

20 januari 2022

Ingrado heeft een document samengesteld op basis van vragen die leden hebben gesteld tijdens de webinars die in november 2021 zijn gehouden en vragen die gesteld zijn via de ‘vraag en antwoord’ mogelijkheid die Ingrado biedt. Aan de hand van de antwoorden op de vragen leggen we uit hoe de Wpg van invloed kan zijn op het werk van leerplichtambtenaren en waar je als organisatie aan moet voldoen bij het verwerken van persoonsgegevens.

De verwerking van strafrechtelijke gegevens viel tot 25 mei 2018 onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) valt de verwerking van persoonsgegevens rondom strafbare feiten tegenwoordig onder een andere Europese wet, namelijk EU-Richtlijn 2016/680. Deze richtlijn is omgezet in de Wet politiegegevens (Wpg), aangevuld met het Bpg BOA (Besluit politiegegevens BOA), en is sinds 1 januari 2019 van kracht. Organisaties hebben bij de verwerking van persoonsgegevens bij handhavingstaken te maken met zowel de AVG als de Wpg. Dit betekent dat organisaties binnen de bedrijfsvoering rekening moeten houden met voorschriften en verplichtingen uit beide wettelijke regimes.  

Het document bevat antwoorden waarin wordt uitgelegd hoe de Wpg van invloed kan zijn op het werk van de leerplichtambtenaren en waar je als organisatie aan moet voldoen bij het verwerken van persoonsgegevens. Het document heeft niet de pretentie volledig te zijn. Mocht je aanvullingen, opmerkingen of aanbevelingen hebben, mail deze naar info@ingrado.nl. We zullen de input meenemen in een volgende versie.  

Relevante aanvullingen/vragen worden hier alvast geplaatst:
Inzagetermijn

Een verzuimmelding valt onder de wpg en kent een inzagetermijn van 5 jaar, daarna gaat hij naar het archief en is niet meer zichtbaar. Wat nu als er na 5 jaar weer wordt verzuimd?
In dat geval kun je ervoor kiezen de gegevens die je hebt verwerkt onder artikel 8 Wpg verder te verwerken onder artikel 13 Wpg. Je mag de gegevens dan langer bewaren en inzetten voor operationele doeleinden. Wel moet je een protocol hiervoor opstellen.  

Een concept van een dergelijk reglement is onderaan deze pagina te vinden.

Wil je meer weten over de Wpg? Wij geven regelmatig webinars over dit onderwerp, zie op deze pagina de eventuele data.

Downloads

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen

Vraag en antwoord