Artikel

Vrijstellingen

1 januari 2018

Overzicht vrijstellingen

Overzicht vrijstellingen
De Leerplichtwet kent twee vrijstellingen; de vrijstelling van de inschrijvingsplicht en de vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Hoe komt een vrijstelling tot stand en wat wordt er van betrokkenen verwacht? Het document Vrijstellingen Leerplichtwet dat je hieronder kunt downloaden geeft duidelijkheid.

Zie ook de Notitie artikel 5 onder b LPW 

Ingrado krijgt regelmatig vragen over vrijstellingen. Hou onze rubriek Vraag & antwoord in de gaten.

Downloads

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.