Artikel

Wat is RMC?

24 maart 2021

Wat is en wat doet de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)?

Jongeren die het onderwijs verlaten met een startkwalificatie hebben een betere uitgangspositie in de samenleving. Een startkwalificatie biedt de beste garantie voor een structurele plek op de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van een opleiding op niveau 2, 3 of 4 van het mbo.

Nog te veel jongeren verlaten het onderwijs voortijdig, dus zonder startkwalificatie. Zij komen in beeld bij de Regionale Meld- en Coordinatiefunctie (RMC). De RMC-wetgeving maakt het mogelijk deze jongeren in beeld te krijgen en te begeleiden richting een opleiding of een leerwerktraject. De manier waarop RMC dit organiseert verschilt per regio. RMC-trajectbegeleiders werken bijvoorbeeld vanuit de gemeente, een regionaal bureau leerlingzaken, een ROC of een jongerenloket.


Deze video legt in het kort uit wat de RMC doet
 

 

Manifest
De RMC-coördinator richt zich op de samenwerking in de regio om voor alle jongeren goede ondersteuning en een passende opleiding of (leer)werkplek te realiseren. Ingrado heeft samen met haar leden het RMC Manifest ontwikkeld hetgeen wij als een goede leidraad zien voor de samenwerking in het sociaal domein en met de aanpalende domeinen arbeid, zorg en onderwijs.

Regio's
De overheid heeft zich ten doel gesteld het aantal voortijdig schoolverlaters terug te brengen tot 20.000 in 2024. Dit is een speerpunt van het Ministerie van OCW, zoals opgenomen in de regionale plannen voortijdig schoolverlaten 2020-2024.

De RMC-functie omvat de volgende wettelijke taken:

  • een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie behaald hebben.
  • benaderen en zorgdragen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school, naar werk of een combinatie daarvan.
  • Het opstellen van een regionaal programma samen met scholen, instellingen en organisaties voor de periode van 4 jaar, met daarin maatregelen ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen de 12 en 23 jaar.
  • Het monitoren van jongeren met een getuigschrift van het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs, dan wel een diploma van een entree opleiding. Het maken van afspraken met ketenpartners over begeleiding en ondersteuning naar opleiding, (leer)werk of dagbesteding.

 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.