Artikel

We missen je!

26 januari 2021

Project Verzuim 18+ We missen je 2015

Het recht op onderwijs van jongeren staat centraal. Onderwijs en overheid beschermen dat recht onder meer door schooluitval tegen te gaan met een gezamenlijke aanpak van verzuim. Uitgangspunt: we missen iedereen die verzuimt! Niet pas na 4 weken, maar al na 1 uur. Net als later op de werkvloer: we missen je als je er niet bent en ondernemen actie. 

In 2015 sloeg Ingrado de handen ineen met gemeenten en onderwijs om het project We missen je uit te voeren. We ontwikkelden samen een visie op verzuim 18+ en een richtlijn voor het effectief oppakken van verzuim. 

Download hieronder de ontwikkelde visie en richtlijn We missen je (PDF). 

Lees alles over de opbrengsten van het project We missen je in het Ingrado Magazine  (PDF)

Downloads

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen