Artikel

Webinar: aanvalsplan versterkt VSV-aanpak

27 juni 2023

Ingrado en OCW gaven op 20 juni een webinar over het Aanvalsplan VSV. Hierin werden de hoofdlijnen van het aanvalsplan gedeeld en werden suggesties voor de verdere uitwerking opgehaald.

Op 3 april 2023 schetste minister Dijkgraaf van OCW in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een ‘aanvalsplan voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden naar een kansrijke toekomst’. De brief schetst verschillende actielijnen, van het verbeteren van de aanwezigheidsaanpak voor meerderjarigen, tot het voorkomen van uitval van specifieke doelgroepen of het uitbreiden van mogelijkheden om te leren voor jongeren.

Bekende thema's
Het webinar dat OCW en Ingrado op 20 juni organiseerden, bracht doorstroomcoördinatoren, vsv-programmamanagers en vsv-contactpersonen van mbo-scholen op de hoogte van de laatste stand van zaken rond het aanvalsplan vsv. Een terugblik in de geschiedenis van de aanpak vsv liet zien dat dezelfde thema’s, zoals de trekkende kracht van de arbeidsmarkt, overgang vo-mbo en persoonlijke problematiek, over de jaren heen steeds naar voren komen. En dat ook de aanval op vsv al jaren gaande is aangezien de ambitie in de praktijk en in beleid op onnoemelijk veel plekken te vinden is.

20 aandachtspunten
De acties en aandachtspunten die in de voorlopige opzet van het aanvalsplan naar voren komen zijn vooral gericht op het intensiveren van wat er al gebeurt. In de presentatie die je hieronder kunt downloaden staan 20 punten waar de aanval op ingezet wordt, onder andere: hulp in school organiseren, meer instroommomenten in het mbo, het verbeteren van de aanwezigheidsaanpak 18+ en passend loon bij stage en bbl.

Feedback
Er was ruimte in het webinar om input te geven op het aanvalsplan. Deelnemers konden aangeven wat zij de belangrijkste aandachtspunten vinden voor het aanvalsplan vsv. Ook werd er gepraat over hoe de regionale samenwerking het beste versterkt kan worden. Een andere vraag vanuit OCW was hoe het gebruik van aantoonbaar effectieve werkwijzen gestimuleerd kon worden. Hierbij werden diverse goede voorbeelden door de deelnemers met elkaar gedeeld.

Suggesties?
OCW heeft ook input voor het aanvalsplan opgehaald bij het doorstroomcoördinatorenpanel van Ingrado en tijdens diverse gesprekken met mbo-scholen en Doorstroompunten. Wil je graag in gesprek met OCW over het aanvalsplan of heb je nog suggesties die je via de mail wilt delen? Laat het weten via info@ingrado.nl, wij zorgen dan dat het bij OCW terecht komt. De verwachting is dat het aanvalsplan in het najaar gereed is.

Op 6 juli organiseren Ingrado en OCW een webinar over de nieuwe wetgeving van School naar Werk. In november organiseert Ingrado voor haar leden drie landelijke sessies over de nieuwe wetgeving, het aanvalsplan vsv en de regionale samenwerking. Meer informatie hierover volgt.

Downloads

  • pdf
    Presentatie webinar aanvalsplan voortijdig schoolverlaten - OCW, juni 2023 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.