Artikel

Webinar VVA

1 februari 2021

In dit webinar over de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) legt Stichting Inlichtingenbureau uit hoe het gemeentenkoppelpunt werkt.

De VVA is per 1 september 2020 in werking getreden. Alle scholen uit het voortgezet onderwijs (inclusief het praktijkonderwijs), het voortgezet speciaal onderwijs en de mbo-instellingen zijn wettelijk verplicht hun gegevens over de leerlingen die de overstap naar het mbo gaan maken en de stand van zaken rondom aanmeldingen en inschrijvingen te delen met deze voorziening.

Het Inlichtingenbureau zet deze gegevens door naar gemeenten. Bekijk in dit webinar om welke gegevens het precies gaat en wat er voor nodig is om deze gegevens te krijgen.

 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord